WICO.ONE WinKompas Small Business - WICO-ONE - Winkompas WICO.ONE WinKompas Small Business - WICO-ONE - Winkompas

WICO.ONE WinKompas Small Business

Opstarts gebyr. 995,00 eks. moms.

Pris pr. måned 159,00 DKK eks. moms.

 

995,00DKK

Eksl. moms.

Del

Del på facebook
Del på linkedin
Del på google
Del på twitter
Del på email

Beskrivelse

Abonnementet betales månedlig og der er en opsigelse periode på 3 måneder fra udgangen af en måned. Efter købet vil du blive kontaktet indenfor 24 timer for igangsætning af løsningen.

Finans

Finansmodulet udgør selve kernen i WinKompas 3 og det er her du finder de grundlæggende regnskabs-/bogholderifunktioner. WinKompas 3 fås også som selvstændigt Finansprogram, og er som sådan en meget billig og funktionel løsning for mindre virksomheder, der kun har brug for de grundlæggende regnskabsfunktioner.

Kassekladen.

Der er Primokladde, Ultimokladde og almindelig kassekladde.

I kassekladden kan man bogføre de daglige bilag samt importere poster fra

 • FIK indbetalinger
 • PTG Indbetalinger
 • Betalingsservice
 • Dataløn (Bluegarden)
 • Mygin Løn
 • ProLøn
 • DanLøn
 • CAPS
 • WinKompas posteringsjournal

Der er også mulighed for at importere andre typer af kommafiler/ csv filer eller kopiere direkte fra regneark. Dette foregår via WinKompas 3’s importrutine direkte i kassekladden. Den kan opsættes efter behov, så den passer til filen/regnearket. Der kan også laves egne “programmerede” indlæsninger, så den 100% matcher dine behov.

Der er mulighed for at simulere bogføringen af kassekladden. Dette bevirker at man kan se resultatet af kassekladden, inden denne bogføres.

Der er mulighed for at se hvilke posteringer, der er ført på den pågældende linjes finanskonto.

Der er løbende balancekontrol af debet og kredit samt saldo på kasse og bank. Vi har op til 5 afstemningskonti der kan opsættes.

Balanceudskrifter

 • År til dato
 • År til dato med budget
 • Periode og år til dato med budget
 • Sidste år med afvigelse
 • Sidste år med afvigelse og procent
 • Sidste år pr. afdeling pr. projekt
 • Primobalance
 • Ultimobalance
 • Budgetkontrol 3 mdr.
 • Budgetkontrol 12 mdr.
 • Budgetkontrol 2 år.

Andre udskrifter

 • Kontoplan
 • Kontoudtog
 • Posteringslister
 • Momsopgørelse
 • Momsposteringsliste
 • Standardanalyse
 • Likviditetsoversigt
 • Brugerdefinerede balancer Office integration med div. udlæsninger til Excel
 • Brugertilpassede udskrifter (kræver programmet Crystal Reports)
 • Hurtig og nem posteringsoversigt.
 • Integration med Office
 • 4 dimensioner (Afdeling, Bærer, Formål og Projekt)
 • Budgettering på 4 dimensioner.
 • Sikkert revisionsspor.
 • Automatisk momsopgørelse.
 • Valutastyring.
 • Konsolidering af regnskaber.
 • Periodisering
 • Nem udlæsning og afsendelse via mail af posteringer til revisor
 • Benytter Microsoft SQL server. (Gratis express medfølger)

Stamdata.
Der registreres alle relevante data på kunden.
Kundens oplysninger kan hentes via CVR opslag.
Der kan oprettes forskellige debitorgrupper og kategorier.
Kunden kan have sig egen prisliste, kombineret med specielaftaler/rabatter.
Der kan oprettes leveringsadresse. På kunden kan der oprettes de relevante kontaktpersoner.
Kontaktpersonen kan opsættes til om denne skal modtage, tilbud, bekræftelse, følgeseddel, faktura m.m. via e-mail.
Dette er kun et udpluk af de data der kan opsættes på kunden.

Statistik.
Der er mulighed for at se statistik for en given periode. Inden for denne periode, er der mulighed for at vise tal for perioder, varegrupper eller varer.
Inden for hver af disse kan der vælges, om den skal vises i omsætning, enheder eller fortjeneste.

Dokumenter
Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller AutoCad tegninger, så vil WinKompas kunne kalde det rigtige program til at åbne filen med. (Kræver at programmet er installeret). Dokumenterne kan inddeles i egne faner, så det er nemmere at finde den rigtige oplysning.

Kontakthistorik
Der er mulighed for at gemme oplysninger om hvornår man har haft kontakt til en kunde. Det kan være et telefonopkald, besøg hos kunden eller det kan være hvilken aftale om et forfaldent beløb bliver indbetalt.
Her får man et overblik over de aftaler eller besøg der er lavet med kunden. Dette giver overblik for medarbejderne. Denne kan integreres med SMS tjenesten, som kan aktiveres i WinKompas (kræver tilmelding).

Diverse.
Der er mulighed for opkrævning via PBS/Nets (Foreninger),  eFaktura opsætning til fakturering, opsætning af EDI til WinKompas 3 EDI modul, mulighed for Factoring m.m.

Det er hurtigt at finde alle oplysninger på debitor.

Foreningsstyring til bl.a. Antenneforeninger, Svømmeklubber Idrætsforeninger med flere.
Brevfletning.

Valgfrie felter.

Listesystem med udskrift og/eller overførsel af fil.
Redigering af åbne poster.
Rykkerkørsel med afsendelse af rykkerskrivelse.

Rentetilskrivningskørsel med udsendelse af rentenota.

Statistikker.

Valutastyring.

Kursregulering.

Kundespecifikke rabatter.

Udskrifter

 • Debitorliste
 • Labels
 • Kontoudtog
 • Internt kontoudtog
 • Rykkerliste
 • Posteringsliste
 • Saldolister
 • Aldersfordelte åbne poster
 • Listesystem-angivelse
 • Brugertilpassede udskrifter (kræver programmet Crystal Reports)

Alle udskrifter kan sendes pr. mail, eller overføres til Word, Excel eller PDF.

Stamdata.
Der registreres alle relevante data på kreditor.
Overførsel af kreditoroplysninger via CVR opslag.
Der kan oprettes forskellige kreditorgrupper og kategorier.

På kreditor kan der oprettes de relevante kontaktpersoner.
Kontaktpersonen kan opsættes til om denne skal modtage, forespørgsel, rekvisition, eller kvittering via e-mail.
Dette er kun et udpluk af de data der kan opsættes på kreditor.

Statistik.
Der er mulighed for at se statistik for en given periode. Inden for denne periode, kan denne vises for perioder, varegrupper eller varer.
Inden for hver af disse kan der vælges om den skal vises i køb eller enheder.

Dokumenter
Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller AutoCad tegninger, så vil WinKompas kunne kalde det rigtige program til at åbne det med. (Kræver at programmet er installeret).

Kontakthistorik
Der er mulighed for at gemme oplysninger om hvornår man har haft kontakt til en kreditor. Det kan være et telefonopkald, besøg af kreditor eller andre oplysninger.
Her får man et overblik over de aftaler eller besøg der er lavet med kreditor. Dette giver overblik for medarbejderne.

Diverse.
Der er mulighed for overførsel af betalinger til bank, godkendelse af fakturaer inden betaling.
Redigering af åbne poster.
Kursregulering.

Udskrifter

 • Kreditoriste
 • Labels
 • Betalingsoversigt
 • Internt kontoudtog
 • Statistikker
 • Posteringsliste
 • Saldolister
 • Aldersfordelte åbne poster
 • Brugertilpassede udskrifter (kræver programmet Crystal Reports)

Stamdata.
Der registreres alle relevante data på varen.
Der kan oprettes forskellige lagergrupper og kategroier.
Der kan vedligeholdes salgspriser og indkøbspriser.
Der kan gemmes billeder af varen.
En vare kan være af typen: Vare, Ydelse, Udgået, Stykliste, Varesæt, Skaffevare eller Udlejningsvare.

Afgifter.
Afgifter kan håndteres på både salg og indkøb. Afgift beregnes på baggrund af fast pris, % eller pr. kg. Antal af afgifter på en vare er ubegrænset.

Statistik.
Der er mulighed for at se statistik for en given periode og Indkøb eller salg. Inden for denne periode, kan denne vises for perioder, enheder eller profit.

Dokumenter
Der er mulighed for at gemme dokumenter i databasen, eller lave link til disse filer. Uanset om der er tale om Word, Excel, PDF eller AutoCad tegninger, så vil WinKompas kunne kalde det rigtige program til at åbne det med. (Kræver at programmet er installeret).

Notathistorik
Der er mulighed for at gemme oplysninger om hvornår man har haft kontakt til en kreditor eller en kunde ang. denne vare. Det kan være reklamationer m.m. Dette giver overblik for medarbejderne.

Prisfilindlæsning
Der er mulighed for at indlæse prisfiler fra forskellige leverandører.

Prishåndtering
Der kan opsættes forskellige priser på varen. Det kan være en prisliste, kundespecifik pris, antalsafhængig pris , datobegrænset pris og mange andre kombinationer. Der er mulighed for både salgs- og indkøbspriser.

Diverse

Justering af lagerværdi.
Styklisteproduktion.
Justering af salgspriser.
Justering af prislister.
Eksport af Intrastatoplysninger.
Lagerbudget.
Mange alternative varernumre pr. vare, til nemmere søgning.
Tilknytning af ekstra varer til varen, som automatisk tilføjes på ordrelinierne.

Udskrifter

 • Lageriste
 • Lager kontokort
 • Prislister
 • Posteringslister
 • Kontrollister
 • Statistikker
 • Intrastat liste med mulighed for dannelse af fil.
 • Labels
 • Brugertilpassede udskrifter (kræver programmet Crystal Reports)
 

Stamdata.
Der registreres alle relevante data på ordren.
Der kan bruges anden faktureringsadresse og anden leveringsadresse.
Der er mulighed for at bruger op til tre forskellige adresser på en enkelt ordre.
Ordren kan have en prisliste tilknyttet, hvorfra priser tages. Denne kan være kundespecifik.
Der kan tilknyttes en kategori på ordren.
Indtastning af interne og/eller eksterne oplysninger omkring kunden/ordren.

Priser
Varens pris tages ud fra normalpris eller den kundespecifikke pris. Det kan også være fra en prisliste, som er tilknyttet kunden eller rabataftaler, der er oprettet på kunden.

Genbestilling
Der er mulighed for at genbestille varer direkte fra aktuel ordre.

Disponeringsoversigt
Mulighed for at se om orderen kan leveres fra lageret.

Ordretotaler.
Der er mulighed for at se ordretotal, med beregnet dækningsbidrag og dækningsgrad på ordren.
Her kan der også tillægges gebyr, og automatisk beregning af fragt.

Fragt
Ud over den automatiske fragtberegning, kan data overføres til eksternt transportør (Consignor, DPD, med flere).

eFaktura
Alle fakturaer/kreditnotaer kan sendes som eFaktura OIOUBL.
Der er også mulighed for indlæsning af ordrer, og afsendelse af ordrebekræftelse.

Notater.
Når en ordre oprettes, så kan der vises evt. notater fra kunden. Når der indtastes varer, kan der vises notater fra varen.

Arkiv
Alle bogførte ordrer gemmes i arkiv. Fra dette arkiv, kan man lave en kopi af ordren, danne en kreditnota eller genudskrive fakturaen.

Diverse
Leverandørservice giver mulighed for at trække forfaldne faktura direkte fra kundens konto.
Opkrævning via betalingsservice til bl.a. foreninger.
Massefaktureringer som ligeledes kan køres automatisk på server.
Indlæsning af ordrer via EDI modulet.
Indeksregulering af priser på ordrelinier.
Mulighed for at sende fakturaer via Factoring.
Sammenlægning af ordrer, så der kun sendes en faktura til kunden.
Send faktura som pdf fil direkte via mail ved fakturering.
Kontantfakturering hvis kunde kommer og betaler med det samme.
Abonnementsopkrævninger til services, foreninger og generel abonnementer.
Tilbudsmodul til håndtering og arkivering af tilbud.

Udskrifter
Der kan udskrives følgende direkte fra ordren:

 • Tilbud
 • Ordrebekræftelse
 • Plukseddel
 • Følgeseddel
 • Faktura/Kreditnota
Andre udskrifter
 • Ordreliste
 • Abonnementsoversigt
 • Ordrelinier
 • Restordrer pr. kunde
 • Restordrer pr. vare
 • Restordrer pr. ordre
 • Salgsfakturaer
 • Debitor salgsfakturaer
 • Labels
 • Genudskrivning af bogføret fakturaer (masseudskrift)
 • Brugertilpassede udskrifter (kræver programmet Crystal Reports)

WICO.ONE – WinKompas Integrationer

 • Flexpos – Detailsystem
 • Mobilordre
 • Webshops
 • Company Connect (dokumenthåndtering)
 • Microsoft Buisness intelligence
 • Office365
 • Smartday (WPA Servicesustem)
 • TeamLink
 • eLPC Mobil
 • SMS Gateway
 • Fakturaboks
 • Ordreflex (Scanvægt)
 • PBS/Nets opkrævninger
 • Nets Leveradørservice

WICO.ONE API

Her sikre vi dig for fremtiden. Grundet vores API kan der integreres til alt, hvad du kunne drømme om. Kontakt os for mere information.

API Integrationer udføres pt. kun af WICO.ONE

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.


Nyheder

Tilmeld dig vores mailing liste og få alle de spændende nyheder om det nye WICO.ONE

Ring til os

44 22 44 11

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin